nomenklatur kuralları

[http://reptile.fisek.com.tr/nomen.htm adresinden alıntı]
nomenklatur kuralları şunlardır:
1) hayvanlar ve bitkiler alem’inde aynı isim iki farklı cinse verilemez.
2) aynı cinse mensup iki farklı tür aynı ismi kullanamaz.
3) metin düz harfli ise cins ve tür isimleri farklı karakter ile yazılmalıdır, örneğin başka renk, koyu renk veya italik yazılır
4) cins isimleri büyük harfle başlar, tür ve alttür isimleri ise küçük harfle başlarlar.
5) familya isimleri –idae, altfamilya isimleri ise –inae ile biter.

cins ve tür isimlerinden sonra bir şahıs ismi ve bir tarih yazılır bu o türü bilimsel olarak ilk tanıtan kişi ve bu tanıtımı yaptığı yıldır. örneğin lacerta agilis linnaeus 1758 gibi. burada şahıs ismi düz yazıyla cins ve tür isimleri ise italik harflerle yazılır

bazen şahıs isimleri parantez içine alınabilir laudakia stellio (linnaeus) 1758 gibi buna göre bu hayvan 1758 yılında linnaeus tarafından literatüre geçirilmiştir ancak o yıllarda kayda lacerta stelio olarak kaydedilmiştir oysa aynı hayvan lacerta cinsinden alınmış önce agama sonra da laudakia cinsine konulmuştur. böyle durumlarda hayvanın yeni ismi aynen yazılır onu ilk tanıtan kişinin ismi parantez içine alınır.