sosyalizm ile komünizm arasındaki fark

1890 tarihli almanca komünist manifesto'nun önsözünde engels şöyle der:

"1847'de sosyalizm bir burjuva hareketi, komünizmse bir işçi hareketi anlamına geliyordu. sosyalizm, en azından kıta avrupasında, "insan içine çıkabilir"di; komünizmse tam tersi. dolayısıyla, biz daha o sıralar kararlılıkla "işçilerin kurtuluşu işçi sınıfının kendisinin ürünü olmalıdır" anlayışını benimsediğimiz için, iki addan hangisini seçmemiz gerektiği konusunda hiçbir kuşkumuz olamazdı. o günden beri de bundan geri dönmek aklımızın ucundan geçmedi."