tetrabard


60.000 kelimelik sözlük kapasite birimi. ünlü dilbilmici steven pinker tarafından üretilmiş bir kelimedir. "4" anlamına gelentetra, ve "şair/ozan" anlamına gelen bardkelimelerinden müteşekkildir.

kuru bilgiyi bir tarafa bırakırsak; edebiyatta "bard" sözü geçtiğinde bu bizi sıklıkla william shakepeare'e götürür. shakespeare ise daha birçok özelliğinin yanısıra, ingilizceye 2000'in üzerinde yeni kelime (neologism) sokmuş birisidir. tüm eserleri üzerinde yapılan taramada shakespeare'in toplam 15.000 kelime kullandığı saptanmış.

steven pinker da "15.000 kelime bir shakespeare eder"den yola çıkarak ortalama 60.000 kelime kapasiteli bir amerikan lise sözlüğünün de düz mantıkla 4 shakespeare (tetra bard) ettiği çıkarımını yapmış. durum bundan ibaret...