müphem ve şüphe

"şüphe, hakikat deliliğinin en güzel ve korkunç hummalarından biridir".
[peyami safa, yalnızız, s.12]