ada insanının prangası

"bir başka savunma da sevgi duygularının boğulması ve nefretin şiddetlendirilmesidir. oldukça sık kullanılan bir yöntemdir bu, çünkü sevginin nefret ve hasetle birleşmesinin doğurduğu suçluluktan daha az acı verir. bu savunma kendini nefret biçiminde değil de aldırmazlık biçimde ortaya koyabilir. buna yakın bir başka savunma da insanlarla temastan kaçınmadır. bağımsızlık ihtiyacı --ki bildiğimiz gibi gelişimin normal bir olgusudur-- şükrandan ya da nankörlük ve hasetin doğurduğu suçluluktan kaçınmak için iyice pekiştirilir. analizde bu bağımsızlığın aslında hayli yapay olduğunu görürüz: kişi, içsel nesnesine bağımlı kalmıştır."
[melanie klein, haset ve şükran, s. 67]

"hasta bütünleşme doğrultusunda bir ilerleme kaydettiğinde, başka bir deyişle kişiliğinin hasetli, nefret eden ve edilen kısmıyla öteki kısımları birbirine yaklaştığında, şiddetli kaygıların ortaya çıkması ve hastanın kendi sevgi eğilimine duyduğu güvensizliğin artması çok muhtemeldir. sevginin bastırılıp boğulmasının --ki bunun depresif konumda başvurulan manik savunmalardan biri olduğunu söylemiştim-- kaynağında, yıkıcı etkilerden gelen tehdit ve zulmedilme kaygısı vardır. yetişkinlerde, sevilen bir kişiye bağımlılık çocukluğun çaresizlik yaşantısını yeniden canlandırır; bu da alçaltıcı bir durum olarak görülür. ama burada söz konusu olan sadece çocukluk çaresizliği de değildir: çocuk annesine fazlaca bağımlı olabilir, çünkü kendi yıkıcı itki ve davranışlarının onu zulmedici ya da yaralı bir nesneye dönüştürmesinden fazlaca kaygılanıyordur; ve aktarım durumunda bu kaygı yeniden yüze çıkabilir. öte yandan, bir kez sevgiye izin verilirse nesnenin açgözlülüğe kurban gideceği kaygısı da sevgi eğilimlerinin bastırılmasına neden olabilir. korkulan bir şey de sevginin gereğinden çok sorumluluğa yol açması ve nesnenin taleplerinin çok büyük olmasıdır. nefretin ve yıkıcı itkilerin faal olduğuna ilişkin bilinçdışı bilgi, hastanın sevgisini --kendine ya da başkalarına-- itiraf etmekten kaçınırken kendini daha dürüst ve içten hissetmesini sağlayabilir."
[age, s.72]