içine sıçılası cennet

"dirilmiş bedenin kimliği ve bütünlüğü sorunu böylelikle, erkenden, kutlu hayattaki fizyoloji sorunu haline gelmiştir. cennet'teki bedenin yaşamsal işlevleri nasıl olacaktır? kilise babaları bu kadar sorunu bir alana yönelirken işe yarar bir paradigma kullanmışlardır: adem'in ve havva'nın günaha düşmeden önce, eden'deki bedenleridir bu paradigma.  "tanrı'nın kutlu ve sonsuz mutluluğun fevkaladeliklerindeki ekinleri --diye yazmıştır scotus erigena-- tanrı imgesinde yaratılmış olan insan, doğasının aynısıdır." kutlu bedenin fizyolojisi, bu açıdan bakılınca, günahla lekelenmemiş olan insan doğasının arketipi olan eden bahçesindeki bedenin yeniden kurulmasıdır. ama bu; bir yandan, kilise babalarının bütünüyle kabule etmeye pek de yanaşamayacakları bir takım sonuçlar doğurmaktaydı.  augustinus'un  açıkladığına göre, adem'in günaha düşmeden önceki cinselliği; cinsel organını tıpkı el ve ayakları gibi kendi iradesine bağlı olarak hareket ettirmesi ve dolayısıyla, cinsel birleşmeyi şehvet itkisi olmaksızın yaşaması nedeniyle bizim cinselliğimizden farklıydı. adem'in beslenmesi de bizim beslenmemizden fersah fersah asil bir beslenmeydi çünkü o sadece cennet bahçesindeki meyvelerle besleniyordu. ancak, böyle de olsa, kutlu kişilerin cinsel --ya da sadece beslenmeye yarayan-- organlarının kullanımını ne şekilde anlamlandırmalıdır?

zira dirilmiş olanların cinsellikten üremek için, yemekten de beslenmek için faydalanacaklarını kabul etmek; insan sayısının ve beden biçimlerinin artmasını ya da sonsuza dek değişmesini şart koşar ve dirilişten önce yaşamamış, dolayısıyla insanlığı tanımlaması imkansız sayısız kutlu kişinin de var olmasını gerektirir. hayvani yaşamın iki temel işlevi tamamen gereksiz hale gelir. bundan ayrı olarak, dirilmiş olanların yemeye ve üremeye devam etmeleri halinde, cennet bu kişilerin hepsini içine almak bir yana, dışkılarını bile içine alacak büyüklükte olamaz. öyle ki bu; parisli guillame'in ironik sövgüsü "maledicta paradisus in qua tantum cacatur!"u (latince: içine edilesi lanet cennet) mazur gösterirdi."

[giorgio agamben, açıklık - insan ve hayvan", s.26]