insanlığı yaşatan/yokedebilecek vazgeçilmez silah: saldırganlık

her tipte halk topluluğunun dinde, siyasette ve hatta futbolda birbirlerine karşı gösterdiği düşmanca tavırların kökensel nedenini de açıkladığını düşündüğüm bir alıntı:

"öyle görünüyor ki, insanların saldırganlık eğilimlerinin tatmininden vazgeçmeleri kolay olmayacaktır; bu eğilim olmadan kendilerini rahat hissedemezler. bu içgüdüye dışarıdan gelenlere düşmanlık besleme şeklinde bir çıkış yolu tanıyan küçük bir uygarlık çevresinin sağladığı avantaj yabana atılmamalıdır. saldırganlıkların dışavurumuna maruz kalacak başka bir topluluk olduğu sürece, çok sayıda insanı birbirine sevgi bağı ile bağlamak mümkündür."
[sigmun freud, "uygarlığın huzursuzluğu", s.71]