loser kaybetmeye teşnedir çünkü suçu büyüktür

"daha depresif tiplere özgü bir savunma da benliğin değersizleştirilmesidir. bazı insanların yeteneklerini geliştirip başarılı biçimde kullanamadığı görülür. ama bazı vakalarda, bu tavır sadece belli durumlarda, örneğin önemli bir figürle rekabet söz konusu olduğunda ortaya çıkar. kendi yeteneklerini değersizleştirmekle hem haseti yadsımış hem de  haset duymalarından ötürü kendilerini cezalandırmış olurlar. ancak, analiz sırasında görülür ki, benliğin değersizleştirilmesi analiste karşı haseti yeniden kışkırtmaktadır: hasta kendini değersizleştirdiği için analist daha da üstün görünüyordur şimdi. kendini başarıdan yoksun bırakma tavrının kuşkusuz başka belirleyicileri de vardır; ve değindiğim bütün tavırlar için de geçerlidir bu. ama söz konusu savunmanın en derin nedenlerinden birinin, haset yüzünden iyi nesneyi koruyamamış olmanın mutsuzluğu ve suçluluğu olduğunu da yine vurgulamak isterim. iyi nesnelerini ancak zorla kurabilmiş olan insanlar, onun rekabetçi ve hasetli duygular yüzünden bozulacağı ve yitirileceği kaygısını taşırlar; ve bu yüzden rekabetten ve başarıdan kaçınmak zorunda hissederler kendilerini."
[melanie klein, haset ve şükran, s.66]