nezaket kuralı

nezaket kavramının içsel çelişkisi, örneği olduğu bütün normatif kavramlarda olduğu gibi, onun hem kuralı hem de kuralsız bir icadı içinde barındırmasıdır. bunun kuralı şudur: hem kural tanınacak hem de asla ona bağlı kalınmayacak. yalnızca nazik olmak, nezaket icabı nazik olmak hiç de nazik bir davranış değildir. demek ki bir kuralımız var --kendini sürekli yenileyen, yapısal, genel bir kural bu, yani her defasında tekil ve örnek oluşturan-- bu kural, ne yalnızca normatif kurala uygun olarak ne de söz konusu kural uyarınca, ona olan saygı gereği davranılmamasını buyuruyor.
[jacques derrida, çile, s.24-5]