orhan ismi ne anlama geliyor?

ne anlama geldiğini bulmak için adım adım giderek şöyle bir mantık yürütmek istiyorum:

1) öncelikle kelimeyi ikiye ayıralım...or + han
2) or = orgeneral, oramiral, orbay kelimelerinden gidersek "en üst makam" diyebiliriz.
3) han = bilindiği gibi türk devletlerinde ülke veya beyliği yöneten kişi anlamına geliyor.
4) orhan = ülkenin/şehrin en üst yöneticisi.

nitekim tdk kişi adları sözlüğünde de anlamı "şehrin yöneticisi, hakimi" olarak verilmiş
budur. sanırım.