trt'nin gelir kalemlerinin oranı

medyatava'da rastgeldim. elektrik ve elektronik cihaz kullanları ilgilendiren rakamlar:
Son 10 yılda KDV hariç 357 milyon 824 bin 409 lira reklam geliri sağlayan TRT toplam gelirinin yüzde 3'ünü reklamlardan elde ediyor. TRT gelirinin yüzde 24'ü bandrol ücretlerinden, yüzde 46'sı ise enerji payından oluşuyor.