"gülerek bakmak kendini o durumun dışına çekmektir, güldüğünüze göre siz orada değilsiniz demektir"
[tahsin yücel]