otto kernberg - aşk ilişkileri

otto kernberg'in "aşk ilişkileri" kitabından bazı alıntılar:

"cinsel ilişki sırasında bir çifti gözleme yönündeki dikizci dürtü -asal sahneyi şiddet yoluyla kesintiye uğratma arzusunun dışavurumu- ödipal çiftin mahremiyetine ve gizliliğine nüfuz etme ve cilve yapan anneden intikamını alma arzusunun yoğunlaşmış bir halidir." [s.51]

"sadistik öldürme öteki kişinin varoluşunun özüne nüfuz etme ve o özden dışlanma duygusunu kökünden yok etme yönündeki bir çabanın aşırı, ama mantıklı bir sonucudur." [s. 128]

"karşılıksız aşkın sonuçları farklı olabilir; burada belirleyenlerden biri bireyin psişik dengesidir. yeterince esnek bir kişide, yas süreci önemli bir travma geçirmeden iyileşmeyle son bulabilir; ama eğer birey nevrotik olarak orijinalinde erişilmez, ketleyici bir nesneye saplantılıysa, kendine saygısını yitirecektir. genel olarak birey ödipal yenilgiye ve preödipal ketlenmeye (örneğin, oral bağımlılığın ketlenmesi) ne kadar çok yatkınsa, karşılıksız aşkta o kadar büyük bir aşağılık duygusuna kapılacaktır." [138]

"ağırlıklı olarak narsisistik kişilikler, erişilmez görüldüklerinde potansiyel partnerlerini idealleştirme ve erişilebilir hale geldiklerinde ise değersiz görme eğilimi taşır ve bütün aşk ilişkilerinde sıradan ketlenme ve çift değerliliklere tahammül etmekte büyük zorluk çekerler. mazoşistik kişilikler son derece idealleştirilmiş ve potansiyel olarak elde edilmesi imkansız partnerler arar; ama, özellikle ketleyici ve sadistik partnerlerle derinliğine nesne ilişkileri geliştirme kapasitesine sahiptirler." [s.187]

"kadınlarda, sadistik erkeklerin tecavüzüne uğrama yönündeki mazoşistik fantezilerin arkasında genellikle müdaheleci, fallik bir annenin bilinçdışı imgesi yatar." [s.193]

"narsisistlerin yalnızca kendilerini sevdikleri ve başka kimseyi sevmedikleri yerine, kendilerini de başkalarını sevdikleri kadar kötü sevdiklerini söylemek daha doğrudur." [s.198]

"narsisist kişiliğin sevilmek yerine hayran olunmaya ihtiyacı vardır" [s. 206]