kurban olmanın çekiciliği

"Kişilikli bir insan önemli yaşam dönemeçlerinde seçim yapar, karar verir. Kararlar ve seçimler pek seyrek olarak tümüyle özgür iradenin yansımasıdır. Çünkü bütün seçimler, seçenekler kısıtlıdır. Seçenekleri oluşturmaksa çoğu kez elimizde değildir. Bu bir gerçek. Ancak, kendine acıma üretken bir tutum değildir ve hiçbir fayda sağlamaz. Her insan bir bakıma kurbandır; değiştirmenin kendi gücü dahilinde olmadığı koşulların kurbanı. Biz ne yazık ki bireyselliğin gelişmediği üşengeç bir toplumuz; dolayısıyla başımıza gelenlerde kendi katkımızı hesaplamaktansa, değiştirebileceğimiz halde boyun eğdiğimiz koşulları aşılmaz görmeyi ve göstermeyi yeğleriz. Dolayısıyla kendimize acımakta üstümüze yoktur. Kültürümüzün yadsınamaz mazoşist yanı, toplumda aydınlanmanın geriye gitmesi, gizemci anlayışın desteklenmesi ve yükselmesiyle büsbütün belirginleşiyor. Kurban olma konumu birçoğu için çekici hale geliyor. Popüler kültür denen nesne de bu değimene su taşıyor. Popüler kültürdeki kurban motifi kurban olmanın koşullarını ve sebeplerini perdelediği için bir bilinç körlüğüne yani bir anlamda insanın kendine yabancılaşmasına yol açıyor."
[Erendiz Atasü, Cumhuriyet Kitap, Sayı 1060. via http://peripateticperspective.blogspot.com/]