sevgi/korku için verilebilecek tavizler

schreber'in kadın olma fantezisi, sık görülen bir örüntüyü izler gibi duruyor. daha önceki bir çalışmamda benzeri görüngüleri ele almıştım. tümü de karşı cinse ait olduğunda direnen iki kız ve iki oğlan, dört çocuk tedavi etmiştim. eyleme döktükleri bu fantezinin dinamikleri ve işlevine ilişkin izleyen vargılara ulaşmıştım:

vakaların tümünde, bir ebeveynin fiili şiddetine maruz bırakılmışlardı, bu yüzden kendilerini hem korkuya karşı, hem de çocuk öldürme tehdidine karşı savunmak zorundaydılar. dahası, diğer ebeveynin bu tehlikeye karşı sunduğu tek sığınak, en fazlasından kayıtsızlık ve yalancı bir baştan çıkarıcılıktı. bununla birlikte, cinsel fantezi seçimini belirler gibi duran etmenler, vakaların tümünde, çocuğun ana-babasının ilişkisinin niteliğini algılamasıyla bağıntılıydı. çocukların tümü, ana-babanın birbirine karşı, ya da onlara karşı davranışları ve duygularından, ana-babanın birbirini sevmediğine ve karşı cinsten ebeveynin kendilerini tercih ettiğine ikna olmuştu. bundan ötürü, diğer ebeveynin vahşice reddeden kişiliğini kıskançlığa atfediyor ve kendilerini o ebeveynin kıskanç misillemesinin hedefi olarak yaşıyorlardı. sonuçta çocuklar yaşamlarını korumalarının tek yolunun cinsiyetlerini değiştirmek olduğu vargısına ulaşmışlardı. tehdit eden ebeveynin yeğlediğini düşündükleri cinsiyete gerçekten ait oldukları fantezisini yaratarak, hem o ebeveynin kıskanç korkularını yatıştırmayı, hem de şiddeti sevgiye dönüştürmeyi umuyorlardı. cinsiyet değiştirme şeklindeki eyleme dökülen fantezi böylece, er geç sevilme ümidini koruyabilecekleri bir çerçeve oluşturarak, öldürülme korkusuna karşı bir sığınak oluşturuyordu.

dört çocukta da eyleme dökülmüş karşı cins kimliğine bürünmek için acil bir gereksinim yaratan olayı belirlemek olasıydı. çocukların her biri o zamana dek kendisini ana-babanın şiddetine karşı koruyacak kimi yollar bulmuş olmasına karşın, yeni ve daha ürkütücü bir gelişme, bunları etkisiz bırakmış ve daha ağır ve kesin bir savunmayı gerektirmişti." 
[dorothy bloch, "freud'un baştan çıkarma kuramını geri çekmesi ve schreber vakası"]