psikiyatrist jerome frank'in üç farklı psikoterapi yaklaşımının hastalar üzerindeki etkilerini değerlendirip karşılaştırdığı araştırmasının sonuçlarını yayınladığı 1961 tarihli kitabında şu iddiayı öne sürmüş:

"psikoterapi aracılığıyla psikiyatrik hastaların anksiyete ve depresyondan kurtulmaları plasebo etkisine çok benziyor. terapistlerin çalışmalarında temel aldığı belli bir teorik çerçevenin hastaları iyileştirme becerileriyle çok az hatta hiçbir alakası yoktur. en önemli faktör terapistin hastaları iyileşeceklerine dair ikna etme yeteneğidir."

şeyh uçmaz mürit uçurur atasözü aklıma geliyor. değişim de iyileşme de değişebileceğine/iyileşeceğine dair inanç ile başlıyor belli ki. 

alıntıyı aldığım makale:
scientificamerican.com/cybertherapy-placebos-and-the-dodo

jerome frank'in kitabı:
amazon.com/Persuasion-Healing-Comparative-Study-Psychotherapy