termodinamik temelli bir ilişki yasaları denemesi

Sıfırıncı Yasa: farklı sıcaklıklarda iki cisim ısıl bakımdan temas ederse sıcak olan cisim soğur, soğuk olan cisim ısınır. iki farklı sıcaklığa sahip iki cisim arasında gerçekleşen ısı akışı sıcak cisimden soğuk cisme gerçekleşir.

iki farklı insan arasındaki duygu akışı kovalayandan kaçana doğrudur. seven sevilene sevgisini aktardıkça sevenin duyguları azalır, sevileninki artar. soğuk insan ancak arada eş sevgi oluşana kadar seven insanın duygularını somurabilir. 

Birinci Yasa: bir sistemin iç enerjisindeki değişim: sisteme verilen ısı ile, sistemin çevresine uyguladığı iş arasındaki farktır. enerji yoktan var edilemez ve yok edilemez sadece bir şekilden diğerine dönüşür.


içeride biriken enerji duygusal ifrazatlarla -gözyaşı, kusmuk, bok- dışarıya atılır. bir başkasının girişine kapalı olmaya çalışan bireyler ve ilişkilerin parçalanması ancak acı pahasına önlenebilir. 

İkinci Yasa: bir ısı kaynağından ısı çekip buna eşit miktarda iş yapan ve başka hiçbir sonucu olmayan bir döngü elde etmek imkânsızdır. sisteme dışardan enerji verilmediği sürece düzen düzensizliğe düzensizlik de kaosa dönüşür. ayrı duran maddeler bir arada olandan daha düzenlidir.

üçüncü bir kişi olmadığı müddetçe ilişkiler bozulmaya/durulmaya mahkumdur. ilişkinin en az eskisi gibi olması için daima eskisinden daha fazla enerji harcamak gerekir. her an beraber olmak ayrılığı çabuklaştırır. bireylerin karşılıklı duygularınının tamamını birbirlerine açıp tüketmelerinden sonraki ayrılıkları, yeniden kaçan-kovalanan olmayı imkansız hale getirir. 

Üçüncü Yasa: sıcaklık mutlak sıfıra yaklaştıkça bütün hareketler sıfıra yaklaşır. bir maddeyi mutlak sıfıra kadar soğutmak imkânsızdır. 

hiçbir insan duygusuz olamaz. en az duygulu insanın bile mutlaka bir başkasından duygu somurmaya ihtiyacı vardır. ancak bir insanın duyguları da bir yere kadar somurulabilir. en duygusuz insanlar ölülerdir ve ölülerden herkes korkar. korkmayanlar ölümüne sevenlerdir. fakat ölümüne sevenin sevdiğinin ardından gidip ölmesi de sevenin duygularının somurulmasını sonlandırır, yani sevgiyi bitirir. o yüzden 'mutlak sevgi' diye bir şey yoktur. herkes unutulmaya mahkumdur. 


termodinamik yasaları:
tr.wikipedia.org/wiki/Termodinamik yasaları