amerikalıların konuştuğu eski ingilizce

hikayesi eski dönemlerde geçen hollywood filmlerinde britanya ingilizcesi kullanılır genelde. hani amerikalıların anglosakson kökenli olmaları bakımından eski ingilizcenin bugünkü ingiliz ingilizcesine benzediği fikri kulağa mantıklı geliyor da. halbuki eski ingilizce bugünün amerikan ingilizcesine görece daha yakındır. misal daha abd bağımsızlık ilan etmeden önceki dönemin amerikan ve ingiliz ingilizcesinde kelime sonlarındaki r yutulmaz, okunurken, kültür dili olarak görülen fransızcanın etkisinden olsa gerek ingiliz soyluları arasında gittikçe beliren bir r'yi okumama huyu ingiliz halkının geneline sirayet ediyor ve bugünkü ingiliz aksanının belirgin bir işareti oluyor. fakat amerikalılar birkaç bölgedeki istisnalar haricinde günümüze kadar r'yi telaffuz etmeye devam ediyor. yani her iki yakada da aksanda değişim yaşanırken en belirgin değişim ingilizlerde oluyor. amerikalılarda değil. 

aslında türkçede de böyle durum olabilir. yani öztürkçe olarak lanse edilen orta asya türkçesi ile bugünkü türkiye türkçesi arasındaki farkın sebebi anadoludakilerin çok değişkliğe uğrayıp orta asyadakilerin yerinde sayması olmayabilir.