ampersand & kendine başına ve

ve bağlacı olarak kullanılan & işaretine ingilizcede ampersand denmesinin sebebi ilginç. batı eğitim geleneğinin ataları olan antik romalılar, latince ve anlamına gelen et kelimesindeki iki harfi kullandıkları el yazısı nedeniyle birleşik yazarlarmış. kullanıldıkça şeklen evrim geçirip kendi başına bir işarete dönüşmüş. 

bu birleşik kullanımı ingilizler de aynen benimsemiş, dahası ve kelimesini alfabelerine de eklemişler. 1800'lerin başlarında okul çocuklarına alfabeyi ezberlerken z'den sonra &'yi de söyletirlermiş. "x, v, y, z, and" demesi kafa karıştırıcı olduğundan z'den sonra and per se and derlermiş. latincede kendi başına anlamına gelen per se, alfabeyi söylerken x, y, z ve kendi başına ve biçiminde açık anlatım sağlamış. zamanla and per se and birleşmiş kelime gibi farzedilip bugünkü ampersand'e dönüşmüş işte.
kaynak: hotword.dictionary.com/ampersand/