mükemmeliyet

"ergenin sergilediği patolojiye gelecek olursak, yeni bir dünya kurma arzusu felsefeyle aşırı ölçüde ilgilenmekle başlayan bir süreçle şizofreninin de habercisidir. filozofun yeni bir dünya kurma çabası gibi, ergenin mükemmel düşünce sistemleri araması şizofrenik belirtilerden biri olabilir. aynı mükemmeliyeti matematikte de arar ergen. esas meselesi, iğdiş edilme korkusunu atlatmak, böyle bir tehdit yokmuş gibi davranmaktır. iğdiş edilmekten kastım, insan olmanın beraberinde getirdiği eksiklik durumu ve bir öteki'ne duyduğumuz gereksinimdir. çünkü insan mükemmel değildir. biz hem kusurluyuz, hem de bitmek bilmeyen arzularımız var. her zaman tamamlanmamış olarak kalıyoruz, her gün bir şeyleri tamamlarken bir şeylerin yine eksik kaldığını görüyoruz. şizofrense mükemmeliyeti arar. bu arayış felsefeyle, köktendincilikle veya herhangi bir bütünleştirici ideolijiyle kendini gösterir."
[bella habip, psikanalizin içinden, s.72]