nefret

"nefretle aşk diyalektik bir ilişki içinde var olur. nefret aynı zamanda, derinden gereksinim duyulan geçmiş ya da potansiyel bir sevgi nesnesine yoğun şekilde bağlanma anlamına gelir. nefret her şeyden önce, engelleyici nesneye karşıdır, ama aynı zamanda, sevgi beslenen ve bu beklentiyi hüsrana uğratması kaçınılmaz olan, sevilen ve gereksinim duyulan nesneye karşıdır. engellenme öfke yoluyla ortadan kaldırılamadığı için nefret ortaya çıkar. nefret, nesneyi yok etme gereksinimiyle öfkenin ötesine geçer."

[otto kernberg, sapıklıklarda ve kişilik bozukluklarında saldırganlık, s. 243]